Site menu:

Laatste berichten

Tags

Onderwerpen

Zoeken

In voorbereiding

Ontwikkel een 3D model – deel 1

Een nadeel van de eerder besproken tekening van de stoom-verwarmingswagen, is het feit dat het alleen een zij- en bovenaanzicht laat zien. Het vooraanzicht ontbreek in zijn geheel, dus moeten we hiervoor vertrouwen op oude foto’s. Gelukkig zijn er bij Het Utrechtse Archief in de collectie van de Nederlandse Spoorwegen en aantal te vinden. Onderstaande foto geeft een redelijk goed beeld van de voorkant van stoomverwarmingswagen 158 951, tijdens één van de eerste proefriten. Dus een kleine tip van mijn kant … tekeningen met een voor-, zij- en bovenaanzicht maken het leven een stuk eenvoudiger …

Stoomverwarmingswagen 158 951 tijdens een proefrit

Laten we beginnen met het middelste gedeelte van onze stoom-verwarmingswagen. Als eerste tekenen we de dwarsdoornede.

 • Open Alibre Design Xpress
 • Klik op Open en open de op schaal gemaakte tekening
 • Ga terug naar het Home Window van Alibre Design Xpress
 • Klik op New in het File menu en maak een New Part aan

We hebben nu twee teken omgevingen geopend in Alibre Design Xpress. We zullen de 2D omgeving gebruiken om de afmetingen van ons model af te lezen en de 3D omgeving gebruiken om het model te ontwerpen. Voordat we hiermee verder gaan, wil ik nog even een opmerking plaatsen. Ik zal de werking van Alibre Design Xpress niet in detail bespreken, aangezien het programma een zeer goed help functie heeft. Mocht je de gemaakte stappen niet goed begrijpen, check dan eerst de help functie of de User Guides. Mocht je er dan nog niet uitkomen, dan kan je natuurlijk ook hier onder een reactie plaatsen.

svw0001

 • Vindt de de afmetingen die we nodig hebben voor het tekenen van de dwarsdoornede … ondanks het feit dat we geen vooraanzicht hebbe, zijn deze gewoon op te meten in het zij- en vooraanzicht
 • Selecteer de ZX-Plane en klik op de Activate 2D Sketch knop
 • Begin bij het nulpunt en teken een horizontale lijn van 8.5 mm
 • Teken aan het einde van deze lijn een verticale lijn van 15 mm
 • Teken vanuit het nulpunt een verticale lijn van 17 mm
 • Spiegel de eerste twee lijnen met de derde lijn als de Mirror axis
 • Gebruik de Circular Arc – Start, End, Radius tool om het dak te tekenen
 • Delete de verticale lijn met een lengte van 17 mm

svw0002

Tot nu toe hebben we alleen maar in 2D gewerkt. Tijd dus voor het leuke werk … het toevoegen van een extra dimensie aan onze wereld.

 • Klik op de Extrude Boss knop
 • Verander Type in Mid Plane en zet Depth op 49.7 mm
 • Klik op OK

Tip: Het is handig om de namen van de Features in de Design Explorer te veranderen, aangezien het een beter overzicht van de verschillende onderdelen geeft … wellicht moet je ze in de toekomst nog eens een keer veranderen …

Gefeliciteerd! Je heb net je eerste 3D model gemaakt … dat was niet zo moeilijk, toch? Maar we zijn er nog niet, dus laten we nog eens goed kijken naar de foto van de stoomverwarmingswagen. Het dak heef aan de zijkant een dubbele ronding, aangezien de randen afgerond zijn. We gaan nu hetzelfde proberen te doen bij het model.

svw0003

 • Klip op de Fillet knop
 • Selecteer de rand (niet het zijvlak) die afgerond moet worden
 • Zet de Radius op 1 mm
 • Klik op OK
 • Herhaal dezelfde stappen aan de andere kant

Hierna tekenen we de water bunkers, die aan beide kanten van het middendeel zitten. Gelukkig zijn ze beide hetzelfde, dus hoeven we er maar één te tekenen en kunnen we die daarna gewoon spiegelen.

 • Selecteer het voorvlak van het middendeel
 • Klik op de Activate 2D Sketch knop
 • Teken de dwarsdoorsnede, zoals hieronder staat aangegeven

svw0004

 • Klik op de Extrude Boss knop
 • Verander Type in To Depth en zet Depth op 23.5 mm
 • Klik op OK
 • Fillet beide zijkanten en de middelste rand met een Radius
  van 1 mm
 • Klik op de Feature Mirror knop
 • Selecteer de water bunker extrusie in de Design Explorer
 • Druk op Shift en selecteer ook de afgeronde randen
 • Selecteer de ZX-Plane als Mirror plane
 • Klik op OK

svw0005

We hebben nu de basis gelegd voor het model van de stoomverwarmingswagen … en om eerlijk te zijn, ziet het er al behoorlijk goed uit. Vergeet niet om het model te saven, want het zou zonde zijn om al het gedane werk weer kwijt te raken!

[the-series]

Schrijf een reactie