Site menu:

Laatste berichten

Tags

Onderwerpen

Zoeken

In voorbereiding

Ontwikkel een 3D model – deel 2

De vorige tutorial ben ik geëindigd met het basismodel van de stoomverwarmingswagen. We gaan nu de details toevoegen en hiermee het model z’n eigen karakter geven. Al eerste zullen we het verhoogde gedeelte op het dak en de schorsteen toevoegen. Aangezien het verhoogde gedeelte niet midden op het dak geplaatst is, begin ik met het aanbrengen van een referentie vlak.

svw0006 

 • Selecteer het voorvlak van het middendeel
 • Klik op Plane… in het Insert menu
 • Breng een nieuw vlak aan een afstand (Distance) van 28 mm
 • Selecteer het vlak en klik op Activate 2D sketching
 • Selecteer de dwarsdoorsnede in de 2D sketching area
 • Klik op Project to Sketch en vink Create sketch figure aan
 • Klik op OK

Op deze manier hebben we op het referentievlak de omtrek van de dwarsdoorsnede getekend. Aangezien we alleen maar de kromming van het dak nodig hebben, kunnen de overige lijnen verwijderd worden.

svw0007 

 • Selecteer de kromming van het dak en klik op de Offset knop
 • Zet de Offset afstand van de lijn op 0.25 mm – hierdoor ontstaat een tweede kromme lijn, die evenwijdig loopt aan de kromming van het dak
 • Teken een verticale Reference Line op de z-as
 • Teken een horizontale Reference Line op een hoogte
  van 16.1 mm
 • Verbind beide krommes op die hoogte met loodrechte lijnen
 • Delete de overige lijnen met de Trim Figure tool, totdat je de bovenstaande tekening overhoudt
 • Klik op de Extrude Boss knop
 • Verander Type in Mid Plane en zet Depth op16.5 mm
 • Klik op OK

Met deze stappen hebben we het verhoogde gedeelte van het dak vormgegeven en gaan we verder door de schoorsteen van de stoomverwarmingswagen te tekenen.

svw0008

 • Roteer het model en selecteer het ondervlak
 • Klip op Activate 2D Sketch
 • Klik op Project to Sketch en vink Create reference figure aan
 • Klik op OK
 • Teken een verticale Reference Line op de y-as
 • Selecteer de onderste horizontale referentie lijn en klik op Offset
 • Zet de Offset afstand van de lijn op 42.3 mm 
 • Het kruispunt van beide lijnen is het centrum van de schoorsteen
 • Teken een Circle met een Diameter van 3.2 mm
 • Klik op Extrude Boss
 • Verander Type in To Depth en zet Depth op -19.7 mm
 • Klik op OK
 • Seleceert de ‘snijlijn’ van het dak en de schoorsteen
 • Klik op Fillet
 • Zet de Radius op 0.75 mm en klik op OK

Hierna hoeven we alleen nog maar de schoorsteen uit te hollen.

svw0009

 • Selecteer het bovenvlak van de schoorsteen
 • Klik op Activate 2D Sketch
 • Klik op Project to Sketch en vink Create reference figure aan
 • Klik op Offset button en vink Flip direction aan
 • Zet de Offset afstand van de cirkel op 0.5 mm 
 • Klik op Extrude Cut
 • Verander Type in To Depth en zet Depth op -2.7 mm
 • Klik op OK

Zoals je kan zien, hebben we in een aantal eenvoudige stappen een model ontworpen, dat al enigszins op een stoomverwarmingswagen begint te lijken. Het zit hem in allemaal de details, nietwaar …

Wordt vervolgd in Ontwikkel een 3D model – deel 3

Schrijf een reactie